top of page

Stonework

We can provide service to build in variable types of stone or provide maintenance of existing stone walls of which are damaged.

Brickwork

We can provide service to build in variable types of stone or provide maintenance of existing stone walls of which are damaged.

Conversions

From a barn to a home, we can offer a complete package for full conversion, providing architect support, planning approval guidance and deliverable for a complete turnkey conversion project.

Conservatories

A cost effective way to increase the square footage in the home would be a light and spacious conservatory, adding value and life quality to your everyday living.

Extensions

As families grow, house size requirements also increase. An extension can be a strong viable solution as an option to the costly expense of moving home, with stamp duty, legal fees & stressful moving to be considered.

Renovations

As families grow, house size requirements also increase. An extension can be a strong viable solution as an option to the costly expense of moving home, with stamp duty, legal fees & stressful moving to be considered.

Landscaping

Landscaping a tired garden can make a hugely significant difference to a property. Providing a fresh unrecognizable make over will enable you to fully enjoy your property outside as well as inside.

Chimney Work

We can renovate existing chimneys, as well as creating new, built up fireplaces in stone or hand-made brick. A fireplace is an essential feature that brings focus and warmth to the heart of a home.

Custom/Self/New Builds

We will try our very best to bring your vision to life and build you a new home that suits your needs exactly as you ask of us.

Please reload

Gwaith Cerrig

Gallwn ddarparu gwasanaeth i adeiladu mewn mathau amrywiol o garreg neu cynnal a chadw waliau cerrig presennol sydd wedi eu difrodi.

Please reload

Gwaith Brics

Gallwn godi waliau neu atgyweirio rhai presennol, creu leininau twnnel a gwaith cerrig addurniadol. Gallwn hefyd adnewyddu gwaith brics a gwaith maen mewn phrosiectau adfer.

Please reload

Addasiadau

Mae’n bosib i ni drawsnewid ysgubor yn gartref gan roi cymorth pensaernïol, arweiniad ar gyfer cynllunio a threfnu danfoniadau er mwyn trawsnewid prosiect o’r fath yn effeithiol.

Please reload

Tai Gwydr

Dyma ddull gost effeithiol o gynyddu'r gofod yn y cartref, Wrth ychwanegu mwy o oleuni i’r cartref, gall drawsnewid edrychiad a theimlad adeilad er gwell.

Please reload

Estyniadau

Gall estyniad fod yn ffordd effeithiol i ddatrys problem gwagle heb orfod symud oddi cartref. Fel hyn hefyd, mae’n bosib osgoi gorfod talu dyletswydd stamp, ffioedd cyfreithiol a phrofi’r holl straen.

Please reload

Adnewyddiadau

O adeiladau rhestredig Gradd 1 neu 2, gallwn ddarparu gwasanaethau o ansawdd i ddod ag eiddo yn ôl i'w gyn-ogoniant. Byddwn yn ystyriol o gadw cymeriad adeiladau gwreiddiol, ond ar yr un pryd yn gallu ychwanegu addasiadau modern i weddu’r cwsmer.

Please reload

Gwaith tirlunio

Gall ail greu gardd flinedig wneud gwahaniaeth sylweddol iawn i eiddo. Wrth ddarparu edrychiad gwbl wahanol i’r ardd, mi fydd yn eich caniatâu i fwynhau'ch cartref tu allan, yn ogystal a thu mewn.

Please reload

Gwaith ar simneai

Gallwn adnewyddu simneai yn ogystal a chreu lle tan o’r newydd yn defnyddio unai cerrig neu frics. Mae lle tan  yn nodwedd hanfodol er mwyn creu ffocws ac ychwanegu gwres i’r catrref.

Please reload

Adeiladau Newydd / Hunan / i fesur

Byddwn yn ceisio am ein gorau i ddod a’ch gweledigaeth yn fyw ac adeiladu cartref sy’n addas ar gyfer eich anghenion, yn union fel a ofynir i ni. 

Please reload

bottom of page